logo logo

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

(1) އިރާއި، އޭގެ އަލިކަން ގަންދެއްވަމެވެ.

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا

(2) އަދި ހަނދު އޭގެ ފަހަތުންދާހިނދު ހަނދު، ގަންދެއްވަމެވެ.

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا

(3) އަދި ދުވާލު، އެ އިރު ފާޅުކޮށްފިހިނދު، އެ ދުވާލު ގަންދެއްވަމެވެ.

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

(4) އަދި ރޭގަނޑު، އެ އިރު ނިވާކުރާހިނދު، އެ ރޭގަނޑު ގަންދެއްވަމެވެ.

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا

(5) އަދި އުޑާއި، އެ އުޑު ބިނާކުރެއްވި ކަލާނގެ ގަންދެއްވަމެވެ.

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا

(6) އަދި ބިމާއި، އެ ބިން ފެތުރުއްވި ކަލާނގެ ގަންދެއްވަމެވެ.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

(7) އަދި نفسއާއި، އެ نفسފުރިހަމަކުރެއްވި ކަލާނގެ ގަންދެއްވަމެވެ.

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

(8) ފަހެ، އެކަލާނގެ އެ نفسއަށް (ގެއްލުންހުރި) ނުބައިގޮތާއި (ފައިދާހުރި) ހެޔޮގޮތް އެނގުމުގެ ވިސްނުން ދެއްވިއެވެ.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

(9) އެ نفس طاهرކޮށްފިމީހާ، ކާމިޔާބުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ.

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

(10) އަދި އެ نفسއަށް އުނިކަން ދީފިމީހާ، ނާކާމިޔާބުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ.

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

(11) ثمودބާގައިމީހުން، އެއުރެންގެ އަނިޔާވެރިކަމުން (އެއުރެންގެ ނަބިއްޔާ) ދޮގުކުރޫއެވެ.

إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا

(12) އެއުރެންކުރެ އެންމެ އަބާއްޖަވެރިމީހާ (ޖަމަލު މެރުމަށް) އަވަސްވެގަތްހިނދެވެ.

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

(13) ފަހެ، އެއުރެންނަށް اللَّهގެ رسولއާ (އެބަހީ: صالحގެފާނު) ވިދާޅުވިއެވެ. اللَّهގެ ޖަމަލަށާއި، އޭގެ ބުއިމަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ!

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا

(14) ފަހެ، އެއުރެން އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅު ދޮގުކުޅައޫއެވެ. ދެން އެއުރެން އެ ޖަމަލު މަރައިލޫއެވެ. ފަހެ، އެއުރެންގެ ފާފައިގެ ސަބަބުން އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އެއުރެންގެ މައްޗަށް عذاب ފޮނުއްވިއެވެ. އަދި އެއުރެން އެންމެން، އެ عذابގައި ހަމަހަމަ ކުރެއްވިއެވެ.

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

(15) އަދި އެ عذابގެ ނަތީޖާއާމެދު، އެކަލާނގެ ބިރުވެތިވެވޮޑިގެނެއްނުވެއެވެ.